Contzilla.ro: Eliminarea de sub incidenţa Legii prevenirii a nerespectării termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic

În prezent, în România, utilizarea caselor de marcat este reglementată prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de normele metodologice pentru aplicarea acesteia. De-a lungul timpului Ordonanţa a suferit diverse modificări, cea mai importantă fiind cea din 2014 care a pus bazele înlocuirii în etape a aparatelor de marcat cu rolă jurnal pe suport hârtie cu aparate de marcat cu jurnal electronic şi s-au stabilit termenele de dotare cu noile aparate (termen final: 1 iunie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, respectiv 1 august 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici).

Termenele până la care cei care aveau obligaţia înlocuirii vechilor case de marcat cu aparatele electronice au suferit în timp amânări din diferite motive (lipsa stocurilor, dificultăţi de implementare) nu neapărat din cauze imputabile  operatorilor economici, astfel că s-a decis introducerea acestei contravenţii pentru nedotarea la termen cu noile aparate de marcat sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017.

Dacă nu ar fi intrat sub incidenţa Legii prevenirii, consecinţa ar fi fost sancţionarea imediată de la prima abatere a operatorilor economici astfel: amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei şi sancţiuni complementare: confiscarea sumelor nejustificate sau suspendarea activităţii operatorului eco­nomic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator.

Într-un proiect publicat în 15.07.2020,  Ministerul de Finanţe readuce în discuţie eliminarea de sub incidenţa Legii prevenirii a contravenţiei referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999.

Prin această eliminare, organele de control vor putea  să aplice de la prima abatere sancţiunile prevăzute anterior.

 
 
Parteneri
 • GFI
 • Telesis
 • ECDL
 • Microsoft
 • Cisco
 • Nessus
 • Prometric
 • HP
 • Multisoft
 • Mobotix
 • BitDefender
 • Intel
 • Axis
 • DSD
 • Dell
 • Xerox
 • Brand Rex
 • RM
 • Axis
 • Cleartex